ပထမနှစ်သင်တန်း

ပထမနှစ်သင်တန်းတွင် သင်ကြားမည့် ဘာသာရပ်များမှာ

၁။ မြန်မာစာ
၂။ အင်္ဂလိပ်
၃။ သင်္ချာ
၄။ ရူပဗေဒ
၅။ ဓာတုဗေဒ
၆။ ရူပဗေဒ (လက်တွေ့)
၇။ ဓာတုဗေဒ (လက်တွေ့)
၈။ စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ
၉။ အခြေခံနည်းပညာပုံဆွဲ
၁၀။ အခြေခံနည်းပညာဘာသာရပ်
၁၁။ အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံ