အင်္ဂလိပ်စာဌာန

         အင်္ဂလိပ်စာဌာနတွင် အင်္ဂလိပ်စာကို GTHS၏ Major ဘာသာရပ်အားလုံးတွင် သင် ကြားပေးလျက် ရှိ ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

        ကျွန်ုပ်တို့အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ၏ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တွင်လည်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝ သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများကို သင်ကြားပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေပါသည်။

ဌာနအဖွဲ့ဝင်ဆရာ/ဆရာမများ

စဉ် အမည် ရာထူး
ဒေါ်မေသူထွန်း ကထိက/ဌာနမှူး
ဦးအောင်ရဲဇော် လက်ထောက်ကထိက