စာပေဌာန

စာပေဌာနတွင် မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒနှင့်ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်များကို GTHS၏ Major ဘာသာရပ်အားလုံးတွင် သင် ကြားပေးလျက်ရှိပါ သည်။

      ရည်ရွယ်ချက်

      စာပေဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခြင်းအားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို သင်ကြား ရာတွင်အထောက်အကူပြုစေမည့်အပြင် အခြေခံကောင်းရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။


Sample Description
စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်
ဒေါ်ယဉ်မင်းပိုက်တွဲဖက်ပါမောက္ခPhysics
​ဒေါ်ညိုညိုရီကထိကMathematics
ဒေါ်အေးအေးမော်ကထိကChemistry
​ဒေါ်နှင်းနှင်းဦးကထိကPhysics
ဒေါ်နွယ်နွယ်အောင်ကထိကMyanmar
ဒေါ်ယဉ်မွန်ရှိုင်းနည်းပြPhysics