စက်ပစ္စည်းခုတ်စား ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန

စက်ပစ္စည်းခုတ်စားခြင်း နည်းပညာသင်တန်းဌာနသည် တွင်ခုံလုပ်ငန်းများ၊ ဂဟေဆက်ခြင်း နည်းပညာများ ….စသည့်နည်းပညာ များကို သင်ကြား ပေး နေသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

      တွင်ခုံ၊ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စက်ပစ္စည်းခုတ်စားခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ဆောင်တက်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာနအဖွဲ့ဝင်ဆရာ/ဆရာမများ