မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာဌာန

မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာသင်တန်းဌာနသည် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်များပြုပြင်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များအလုပ်လုပ်ပုံ/ပြုပြုင်ခြင်း   ….စသည့်နည်းပညာ များကို သင်ကြား ပေး နေသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

စက်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျပြုပြင်တက်စေရန်၊ ပြစ်ချက်များ၊ ချို့ယွင်းချက်များ ရှာဖွေ ပြုပြင်တက်စေရန်

မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာဌာနအဖွဲ့ဝင်ဆရာ/ဆရာမများ