လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန

  • လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်းဌာနသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုပုံ ၊ လျှပ်စစ်မီးများသွယ်တန်းခြင်း၊လျှပ်စစ်မော်တာများပြုပြင်ခြင်း….စသည်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ များကိုသင်ကြားပေးနေသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။

ရည်မှန်းချက်

        အိမ်တွင်း ဝါယာသွယ်တန်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အိမ် သုံးလျှပ် စစ်ပစ္စည်း များပြုပြင် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးချတက်စေရန်ရည်မှန်းပါတယ်။

မျှော်မှန်းချက်

       ဒီပညာကို တက်မြောက်စေခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပတွင်လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်သော
လုပ်ငန်းများ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအထိပါ
တိုးချဲ့နိုင်မည့် ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာနအဖွဲ့ဝင်ဆရာ/ဆရာမများ

Attention: The internal data of table “23” is corrupted!