အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန

  • Electronics နည်းပညာသင်တန်းဌာနသည် လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်သောကိရိယာများအသုံးပြုပုံ ၊ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း၊တီဗွီနည်းပညာ၊တယ်လီဖုန်း….စသည့်နည်းပညာ များကို သင်ကြား ပေး နေသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာနဖွင့်ရခြင်း၏ ရည်မှန်းချက်သည် ကျောင်းသား/သူများ ဆက်သွယ် ရေးနှင့် ပက်သက်သော Bandwidth, Frequency အကြောင်းသိရှိနားလည်စေရန် Digital နှင့်ပက်သက်၍အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံ အကြောင်းသိရှိနားလည်စေ ရန်

မျှော်မှန်းချက် – ကျောင်းသား/သူများ နားလည်တက်ကျွမ်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အသုံးချနိုင်စေရန်

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာနအဖွဲ့ဝင်ဆရာဆရာများ